Her velger du når kurset starter og evt. slutter. Du har muligheten til å legge inn en egen påmeldingsperiode før kursets oppstart.KURSETS DATOER

Spesifiser datoen kurset starter (innholdet blir tilgjengelig) på siden, og velg om/når du ønsker en sluttdato for kurset (innhold blir utilgjengelig). Oppstartsdato må uansett velges. Om du ønsker at innholdet alltid skal være synlig, velg dagens dato eller en dato som allerede har vært. Da kan kurset taes og fullføres til enhver tid.


Merk: Du vil ha mulighet til å sette individuell synlighetsdato på de enkelte modulene kurset består av.PÅMELDINGSDATOER

Du kan her velge en egen tidsperiode hvor deltakerne kan melde seg på kurset.


Om du har et kurs som går i en bestemt tidsperiode, si gjennom én uke, kan du åpne opp for påmelding uken før kurset starter. 


---