I dette trinnet bestemmer du hva slags totalvurdering (i prosent) som kreves for at kurset skal bestås. Du velger så hva det skal stå på sidene deltakerne kommer til etter de har fullført modulene. Du kan også tilpasse hvordan kursbeviset skal se ut.  Tallet du setter på MINMUMSVURDERING FOR GODKJENNING er det gjennomsnittlige prosentkravet på vurderingene en deltaker skal ha for å få totalen av kurset godkjent. Setter du 100 her, krever det at deltakeren får full score i alle vurderingene sine. Setter du 0, vil deltakeren bestå uavhengig av svarene en gir.

SIDE FØR FULLFØRT KURS er siden deltakeren kommer til om han/hun må vente på endelig godkjenning / vurdering fra instruktør etter fullført kurs. 


SIDE FOR FULLFØRT KURS er siden deltakeren kommer til etter å ha vært gjennom alle modulene, og når alt er godkjent av instruktør. 


SIDE FOR DE SOM IKKE BESTÅR er siden deltakerne som ikke oppnår minimumskravet (ikke består) kommer til etter fullført kurs.


Om en krysser av for EGENDEFINERT KURSBEVIS under KURSBEVIS kan dokumentet som sendes ved fullført kurs redigeres og tilpasses etter eget ønske. Trykk FORHÅNDSVISNING for å se hvordan kursbeviset ser ut til enhver tid.