LYDFIL er et passivt element hvor du kan laste opp eller lenke til en lydfil som innhold i kurset ditt.Skriv TITTEL for elementet, og kryss av "Vis tittelen i modulvisning" om du ønsker at tittelen skal være synlig for kursets deltakere. Skriv uansett tittel på elementet, så det blir lettere å gjenkjenne i ettertid.


Skriv inn lengden på lydfilen under VARIGHET for å beregne hvor lang tid deltakeren bruker på elementet. Dette er ikke nødvendig.


Under LYDKILDE kan du velge "Bla igjennom" om du vil laste opp en lydfil fra datamaskinen din (merk: her er det begrensning på størrelse), eller om du vil lenke til en video som allerede er lastet opp et annet sted på internett.

LYDAVSPILLING

  • Kryss av REPETER FIL AUTOMATISK om du ønsker at lydfilen skal spilles kontinuerlig, og startes på nytt så fort den er ferdig avspilt.
  • Kryss av SPILL AV LYDFIL AUTOMATISK om du ønsker at lydfilen skal startes så fort elementet lastes i nettleseren. Om du ikke krysser av her må deltakeren starte avspillingen manuelt ved å trykke på filen.


Slik ser lydfilen ut i kurset:Trykk på SLETT ELEMENT om du ønsker å fjerne elementet.