Elementet FILOPPLASTING er et aktivt svar-element hvor du gir en oppgave, og deltakeren laster opp en fil som svar. Dette er aktuelt om deltaker skal skrive et lengre svar, en oppgave eller en artikkel, som blir for lang for elementet LANGT SVAR


Trykk på ikonet for kort svar under overskriften "Elementer" på modulens side i kursbyggeren. Et tomt element vil da dukke opp i feltet nedenfor.Skriv TITTEL for elementet, og kryss av "Vis tittelen i modulvisning" om du ønsker at tittelen skal være synlig for kursets deltakere. Skriv uansett tittel på elementet, så det blir lettere å gjenkjenne i ettertid.


Kryss av for OBLIGATORISK om du vil kreve at deltakeren svarer på spørsmålet for å komme videre i kurset.


Kryss av for VURDERBART om deltakeren skal få en bestått eller ikke bestått vurdering på elementet. Svar blir da synlig og godkjennes av instruktør, og bli en del av deltakerens arbeidsbok. 


Om du har krysset av for vurdering blir feltet MINIMUMSVURDERING tilgjengelig. Her kan du velge et prosenttall mellom 0-100 som kreves for at svaret skal godkjennes. Instruktøren bestemmer dette prosenttallet for den enkelte vurdering basert på hvor godt instruktøren mener deltakeren har svart.Slik ser elementet langt svar ut i kursbyggeren:Kryss av for SETT TIDSBEGRENSNING om du ønsker å bestemme hvor lang tid deltakeren har på å svare. Tiden velger du under VARIGHETStandarden er minutter:sekunder, med mulighet til å legge til timer foran der igjen. Dvs. at 1:00 betyr ett minutt, mens 1:00:00 betyr én time. 


Kryss av for TILLAT FLERE FORSØK om du ønsker å gi deltakeren sjanse til å prøve igjen om en svarer feil. Standard her er 0 (som betyr ubegrenset). Skriv tallet for hvor mange forsøk du vil gi deltakeren.


I feltet SPØRSMÅL / OPPGAVE skriver du spørsmålet deltakeren skal svare på. Her har du mulighet til å legge inn lenker, bilder og annet media.


Trykk på SLETT ELEMENT om du ønsker å fjerne hele elementet.Slik ser filopplasting ut for deltakeren i kurset: