Når du er ferdig med det første kursoppsettet kan du starte å legge inn innholdet ditt. Om du har tenkt igjennom strukturen du ønsker for kurset ditt blir denne prosessen mye enklere. Det er vel verdt å bruke tid på å tenke godt igjennom dette før du starter å lage kurset. 


Når du har trykket "Ferdig" etter trinn 6 av kursoversikten kommer du automatisk videre til fanen "Moduler", og utkastet til din første modul ligger klart. Kurset består av et fritt valgt antall moduler som du kan tidsbestemme for hvilken dato de skal være tilgjengelige for kursdeltakerne. En modul består av en eller flere sider, som igjen består av elementer. Dette kommer vi tilbake til. 





Når PUBLISERE KURS aktiviseres blir kurset synlig på siden. Før denne er skrudd på er kurset kun synlig i kontrollpanelet for administrator og de du har valgt som instruktører for kurset. 



MODUL: UTKAST / LIVE. Modulene dine blir ikke automatisk synlige når kurset er publisert, da hver modul har en egen knapp øverst i høyre hjørnet som gjør modulen synlig. Når en modul er gjort synlig (Live) vil det lyse grønt til høyre for modulens tittel i modul-menyen



MODULENS TITTEL vil bli synlig i strukturen på kursets forside og i oversikten over moduler i kurset. Tittelen blir også synlig øverst på modulsiden i kurset, så fremt "Vis tittelen i modulen" er krysset av for under tittelen for "Undersiden". 



MODULENS TILGJENGELIGHET er datoen modulen blir tilgjengelig for kursdeltakere. Modulens tittel vil være synlig i kursets struktur før dette, men da farget grått og uten mulighet til å trykke på. Om du ønsker at modulen alltid skal være tilgjengelig; sett samme dato som du har satt for kursets tilgjengelighet. 



Om du krysser av på DELTAKERE MÅ SVARE PÅ ALT OBLIGATORISK tvinges kursdeltakerne til å svare på alle felt og spørsmål, og se alle sider av modulen før de får tilgang til neste modul i kurset. Hva en svarer, og om svarene er rett eller galt har ingenting å si her, så lenge det svares. 



Om DELTAKERNE MÅ FÅ GODKJENT PÅ OBLIGATORISKE SPØRSMÅL krysses av må alle svar enten være riktige, og obligatoriske svarfelt må aktivt godkjennes av instruktør før neste modul blir tilgjengelig. 


Merk: På flervalg-spørsmål kan du definere for hvert spørsmål hvor mange prosent en må ha riktig for at det skal telles som godkjent. 




Trykk LAGRE for å sikre innholdet ditt. 


FORHÅNDSVISNING viser hvordan modulen din kommer til å se ut. Dette kan du gjøre før modulen blir publisert og går live. 

Om du ønsker å fjerne modulen, trykk SLETT MODUL


Du har nå laget rammene, og du er klar til å fylle modulen med innhold. Du skal først velge om du vil ha en eller flere SIDER, før du fyller de enkelte sidene med ELEMENTER (f. eks. video, tekst, oppgaver og svarfelt).