Bruk av elementet DISKUSJON fungerer prinsipielt som diskusjonene under siden "Diskusjoner", men her begrenser du samtalen til den enkelte modulen. Du lager en arena for interne spørsmål og svar basert på den aktuelle modulen det jobbes med.


Det unike med dette elementet er at du skaper en arena hvor kursdeltakerne kan kommunisere med hverandre, i motsetning til de aktive elementene hvor deltaker kommuniserer til instruktør og tilrettelegger.


Skriv TITTEL for elementet, og kryss av "Vis tittelen i modulvisning" om du ønsker at tittelen skal være synlig for kursets deltakere. Skriv alltid tittel på elementet, da det gjør det lettere å gjenkjenne i ettertid.


Kryss av OBLIGATORISK om du vil kreve av deltakeren å skrive ett innlegg i moduldiskusjonen.


TEKSTFELTET kan du skrive en forklaring på hva moduldiskusjonen er og hvordan deltakeren skal engasjere seg.Slik ser elementet diskusjon ut i kursbyggeren:For deltakeren ser moduldiskusjonen slik ut:Når et innlegg skrives av deltaker må en velge å enten:

  • Få varsel om noen andre svarer på det aktuelle innlegget en skriver.
  • Ikke få varsler.
  • Få varsel om både svar og andre deltakeres nye innlegg.Slik ser innlegg og svar på innlegg ut for deltakeren:
Trykk på SLETT ELEMENT nederst i elementet om du ønsker å fjerne det.