SKJEMA er et vurderbart element hvor du kan kombinere KORT SVAR, LANGT SVAR og RULLEGARDIN. Skjema er tilrettelagt for tilbakemelding og tekst-svar, i motsetning til test-elementet som fokuserer på å velge riktige svar blant alternativer.


Eksempel: Bruk skjema for å la deltakeren gi tilbakemelding etter å ha sett en video. La deltakeren svare to korte svar fra innholdet i videoen, et langt svar hvor en kan beskrive egne meninger om temaet, og en rullegardin hvor en velger mellom alternativer for hvor relevant videoen opplevdes.
Skriv TITTEL for elementet, og kryss av "Vis tittelen i modulvisning" om du ønsker at tittelen skal være synlig for kursets deltakere. Skriv uansett tittel på elementet, så det blir lettere å gjenkjenne i ettertid.


Kryss av for OBLIGATORISK om du vil kreve at deltakeren svarer på spørsmålet for å komme videre i kurset.


Kryss av for VURDERBART om deltakeren skal få en bestått eller ikke bestått vurdering på elementet. Svar blir da synlig og godkjennes av instruktør, og bli en del av deltakerens arbeidsbok. 


Om du har krysset av for vurdering blir feltet MINIMUMSVURDERING tilgjengelig. Da det kun er ett riktig svar, må en ha 100% korrekt for at elementet skal godkjennes. 


Kryss av for SETT TIDSBEGRENSNING om du ønsker å bestemme hvor lang tid deltakeren har på å svare. Tiden velger du under VARIGHETStandarden er minutter:sekunder, med mulighet til å legge til timer foran der igjen. Dvs. at 1:00 betyr ett minutt, mens 1:00:00 betyr én time. 


Kryss av for TILLAT FLERE FORSØK om du ønsker å gi deltakeren sjanse til å prøve igjen om en svarer feil. Standard her er 0 (som betyr ubegrenset). Skriv tallet for hvor mange forsøk du vil gi deltakeren.


I feltet SPØRSMÅL / OPPGAVE skriver du hva testen skal gå ut på. Her har du mulighet til å legge inn lenker, bilder og annet media.


Trykk på det første ikonet (se illustrasjon under) for å legge til et KORT SVAR element i skjemaet.

Trykk på det andre ikonet for å legge til et LANGT SVAR element i skjemaet.

Trykk på det tredje ikonet for å legge til et RULLEGARDIN element i skjemaet.
Slik ser et SKJEMA ut for deltakeren av kurset:Trykk på SLETT under alternativene om du ønsker å fjerne hele flervalgs-elementet.