Elementet RULLEGARDIN er et enkelt aktivt test-element hvor du stiller et spørsmål og deltakeren skal velge ett svar blant svaralternativene du presenterer. Du må ha minst to svaralternativer, men kan legge til så mange som du selv ønsker. 


Trykk på ikonet for rullegardin under overskriften "Elementer" på modulens side i kursbyggeren. Et tomt rullegardin-element vil da dukke opp i feltet nedenfor.Skriv TITTEL for elementet, og kryss av "Vis tittelen i modulvisning" om du ønsker at tittelen skal være synlig for kursets deltakere. Skriv uansett tittel på elementet, så det blir lettere å gjenkjenne i ettertid.


Kryss av for OBLIGATORISK om du vil kreve at deltakeren svarer på spørsmålet for å komme videre i kurset.


Kryss av for VURDERBART om deltakeren skal få en bestått eller ikke bestått vurdering på elementet. Svar blir da synlig og godkjennes av instruktør, og bli en del av deltakerens arbeidsbok. 


Om du har krysset av for vurdering blir feltet MINIMUMSVURDERING tilgjengelig. Da det kun er ett riktig svar, må en ha 100% korrekt for at elementet skal godkjennes. Slik ser elementet Rullegardin ut i kursbyggeren:Kryss av for SETT TIDSBEGRENSNING om du ønsker å bestemme hvor lang tid deltakeren har på å svare. Tiden velger du under VARIGHETStandarden er minutter:sekunder, med mulighet til å legge til timer foran der igjen. Dvs. at 1:00 betyr ett minutt, mens 1:00:00 betyr én time. 


Kryss av for TILLAT FLERE FORSØK om du ønsker å gi deltakeren sjanse til å prøve igjen om en svarer feil. Standard her er 0 (som betyr ubegrenset). Skriv tallet for hvor mange forsøk du vil gi deltakeren.


I feltet SPØRSMÅL / OPPGAVE skriver du spørsmålet deltakeren skal svare på. Her har du mulighet til å legge inn lenker, bilder og annet media.Slik ser spørsmålet med alternativer ut i kursbyggeren:
Under SVAR skriver du inn de ulike svaralternativene du ønsker. Trykk på LEGG TIL SVARALTERNATIV om du ønsker flere enn to alternativer. Du kan legge inn så mange alternativer du ønsker. Velg RIKTIG SVAR ved å merke av i sirkelen til venstre for det korrekte svaret. Trykk på SØPPELKASSEN til høyre for alternativet om du ønsker å fjerne det. 


Trykk på SLETT ELEMENT om du ønsker å fjerne hele elementet.Slik ser spørsmålet Rullegardin ut i selve kurset: