Hvis du opplever at en modul går om og om igjen, som om det starter på nytt, kan det være to årsaker: 


1) Du har glemt å legge til et element i siden som looper tilbake. 


eller det kan være:


2) Du har satt modulen til "bare" kunne gå videre hvis alle oppgaver er besvart.

Dvs. har du satt opp et element som "Kort svar", "Langt svar", "Filopplasting" og slått på vurdering, vil det da kreves at en instruktør skriver et skriftlig svar tilbake før personen kan gå videre. Dette kan instruktøren finne under VURDERINGER.

Har du f.eks. satt en "Flervalg", "Enkeltvalg", "Rullegardin", "Test" eller "Skjema" kan denne VURDERING skje automatisk ved at de oppnår en prosent riktige svar. 

Dersom personen ikke oppfyller disse krav kommer personen ikke videre.