Det er kun de aktive elementene (de blåfargede) hvor deltakerne må gi respons som kan gjøres OBLIGATORISKE. Deltakeren må da gjøre disse oppgavene for å få kurset fullført. Om modulen har avkrysset at alle obligatoriske elementer må fullføres for å gå til neste side, kommer ikke deltakeren videre om en ikke svarer på de obligatoriske oppgavene. 


Merk: At et spørsmål er obligatorisk betyr ikke at deltakeren må få oppgaven rett - bare at den svares på.