Dette gjelder bare elementer som kan ha vurdering slått på: 

  • Flervalg (automatisk vurdering)
  • Enkeltvalg (automatisk vurdering)
  • Rullegardin (automatisk vurdering)
  • Kort svar (manuell vurdering)
  • Langt svar (manuell vurdering) 
  • Filopplasting (manuell vurdering) 
  • Test (automatisk vurdering)
  • Skjema (manuell vurdering)


Dette er de blå, interaktive elementene hvor deltakerne må avgi svar og/eller tilbakemelding:Det er også viktig at huske på at et opplastet dokument eller et tekst svar ikke automatisk vurderes, men må manuelt vurderes av en instruktør. Har du derfor slått på disse innstillinger på enten Kort svar, Langt svar eller Filopplastingmå deltakeren avvente å komme videre til instruktøren har gitt tilbakemelding.

 

MINIMUMSVURDERING er alternativet for elementer hvor du ønsker å sette en gitt prosentverdi av korrekthet for at svaret skal bli godkjent. Står denne på 100%, må alt være helt korrekt. Står denne på 60%, holder det å få 2 av 3 svar riktig.


Sammen "tvinger" disse alternativene deltakeren til å fullføre hvert element til en viss prosent vurdering før du lar han/henne gå videre til den neste.Du kan også velge antall ganger deltakeren kan prøve på nytt: TILLAT FLERE FORSØKSetter du den til 1 og deltakeren svare feil - da kan deltakeren komme videre før instruktøren manuelt går inn og setter opp prosenten for den aktuelle deltakeren. En synlig begrensning av forsøk skjerper deltakeren til å svare rett med en gang, og "tvinger" derfor han/hun til å sette seg bedre inn i innholdet.