For å legge til en fil fra Google Drive så må du først koble Google Drive med din nettside. Dette er en litt omfattende prosess som krever at du skaffer "Client ID" og API nøkkel. Følg prosess nedenfor. 


 1. Klikk denne lenken. 

 2. Klikk 'Create Project' button

 3. Navngi ditt prosjekt og deretter klikk på 'Create'

 4. Klikk 'Credentials' lenken i venstre sidemeny. 

 5. Klikk på 'OAuth consent' tab, skriv et produktnavn og deretter trykk på 'Save'. Du trenger ikke fylle ut resten av feltene. 

 6. Kilkk deretter på 'Create Credentials’, da vil en drop-down meny åpne seg, klikk så på OAuth Client ID

 7. Under "Application type", velg 'Web application', skriv deretter inn din nettside sin URL med 'www.' som Authorized Javascript origin (http://www.yourwebsite.com), trykk deretter 'Create button

 8. Nå har du laget din "Client ID". Nå gjenstår å opprette din API nøkkel. Trykk igjen på drop-down menyen 'Create credentials' og deretter på 'API Key'

 9. Velg 'Browser Key' fra pop-up menyen. 

 10. Skriv inn ditt domenenavn i dette formatet *.yourwebsite.com/* (uten ‘http') og klikk deretter på 'Create' button

 11. Klikk "Library menu" fra sidemenyen.

 12. Søk etter 'Google Drive API', klikk på den og aktiver den. 

 13. Gå tilbake, søk etter 'Google Picker API', aktiver den. 

 14. Kopier din "Client ID" og API nøkkel fra 'Credentials' siden, gå deretter tilbake til dashboardet på din nettside, så til instillinger, trykk på EAD Coursepress og velg deretter "Cloud Settings" tabben, lim inn din "Client ID" og "API Key" her.