Det er et pedagogisk valg om man vil bruke sider eller legge alle modulens elementer under hverandre.  


Når skal du bruke sider, og når skal du ikke?
Hvis du ønsker å skape tydelig løp med synlig progresjon i kurset er det stor fordel å bruke sider. Brukere vil da gå fra side til side, og kun se de få elementer og oppgaver som du mener er relevant på hver side. Denne funksjon brukes gjerne når en modul har mange oppgaver og elementer. 


Har du bare få oppgaver og elementer pr. modul blir sider unødvendig 

Har du fx. en video som og ingen spørsmål eller oppgaver på en modul, er den beste løsning å ikke bruke undersider. 

I et scenario hvor det vises en video med påfølgende spørsmål, vil spørsmålene eller oppgavene med stor fordel kunne plasseres på modulens side 2. Slik ser sidene ut i kursbyggeren: