Når et kurs settes opp velger man i Trinn 4 (Kursdatoer) datoen for når kurset skal blir synlig.


Hvis man ikke ønsker at modulene automatisk skal være "Tilgjengelig" eller "åpne" på denne datoen, bør du stille inn den enkelte modulen til å bli tilgjengelig enten på en senere spesifikk dato eller et visst antall dager etter deltakeren har registrert seg i kurset.