Video progresjon er en læringsmetode der deltakerne i kurset må se hele videoen før de kan gå videre i kurset. Eksempelvis så må du som deltaker nå se ferdig videoen ovenfor for at du skal gå videre i kurset. Læringsmåten kan bli brukt for både moduler og leksjoner. Media nedenfor viser hvordan du legger til video progresjon i ditt kurs.

Video progresjon støtter følgende formater:

  • Vimeo (vimeo.com)
  • YouTube (youtu.be or youtube.com)
  • Wistia (wistia.com)
  • Amazon S3
  • Local videos (uploaded to the WordPress Media Library)