Med Simplylearn 3.0 så har du mange ulike metoder for svar som du kan bruke.

  • Enkelt svar
  • Flere valg
  • “Gratis” valg
  • “Sortering” valg
  • Valg av “Matrix” sortering
  • Fyll ut de tomme feltene
  • Vurdering
  • Essay / åpent svar

Du kan velge mellom hvilke type svar du ønsker at kursdeltaker skal gjennomføre under boksen "svar type" på selve spørsmålssiden.


I denne quizzen kan du teste ut de ulike svartypene. 


Enkelt svar

Bruk denne hvis det kun finnes et korrekt svar. Bruk også denne typen for sant/ikke-sant spørsmål. Du kan velge så mange “rette” svar som du ønsker.

Du kan velge så mange inkorrekte svar som du ønsker. Velge det rette svaret ved å trykke på “riktig” ved siden av svaret.


 

Hvis du ønsker en annen ulik rekkefølge på svarene kan du enkelt gjøre dette ved å bruke knappen "flytt". Trykk og hold inn på knappen "flytt" og deretter bevege svarene der du ønsker at de skal være.


Flervalg

Flervalg gir mulighet til flere ulike korrekte svar. For at kursdeltaker skal få rett på svaret, så må deltaker markere alle de korrekte svarene. 


"Gratis" valg

“Gratis” valg gir kursdeltaker et svarområde der de selv må skrive det korrekte svare.

Du, som kursdesigner må skrive inn de korrekte svarene på forhånd.

Store bokstaver har INGENTING å si.Sortering

Med alternativet sortering, så kan du be deltakeren om å sortere elementer i riktig rekkefølge.