Med Simplylearn 3.0 har du mulighet til å sende epost direkte til dine kursdeltakere. 

  1. Gå til Simplylearn rapporter
  2. Filtrer ut de du ønsker å sende epost til. Dette kan du filtrere ut etter gruppe, kurs eller spesifikke brukere. 
  3. Trykk på epost. Fyll ut og send!