Oversikt

Kursstruktur
Før du kan begynne å lage kurs med Simplylearn 3.0 så må du opparbeide deg en forståelse for hvordan plattformen er bygd opp.  Det øverste nivået er «K...
Mon, Okt 28, 2019 at 10:02 PM
Hvordan bruke kursbyggeren
Wed, Okt 30, 2019 at 4:32 PM
Hvordan bruke videoprogresjon
Video progresjon er en læringsmetode der deltakerne i kurset må se hele videoen før de kan gå videre i kurset. Eksempelvis så må du som deltaker nå se ferdi...
Mon, Okt 28, 2019 at 11:36 PM