Rapporter

Sende mail til dine kursdeltakere
Med Simplylearn 3.0 har du mulighet til å sende epost direkte til dine kursdeltakere.  Gå til Simplylearn rapporter Filtrer ut de du ønsker å sende epost...
Sat, Feb 8, 2020 at 11:07 AM
Eksportere rapporter
Gå til Simplylearn rapporter Filtrer ut den gruppen du ønsker å hente resultater fra. Klikk "last ned". 
Sat, Feb 8, 2020 at 11:26 AM