Før du kan begynne å lage kurs med Simplylearn 3.0 så må du opparbeide deg en forståelse for hvordan plattformen er bygd opp. 


  • Det øverste nivået er «Kurs».
  • Deretter kommer det «Moduler»Moduler er knyttet til et kurs.
  • Under Lessons har du ulike «Leksjoner». Leksjoner knyttes opp imot ulike moduler.
  • Nederst i hierarkiet finnes «Quizer». Quizer kan knyttes opp imot Kurs, Moduler eller Leksjoner.