Når en bruker har blitt utpekt som gruppeleder, får de tilgang til Simplylearn sine funksjoner for gruppeadministrasjon. Dette gir gruppelederen muligheten til å kjøre rapporter og kommunisere med brukerne i gruppen deres.


Få tilgang til gruppeadministrasjon

Ved innlogging vil gruppeledere se en Simplylearn LMS-meny med følgende undermenyer tilgjengelig:

 • Oppgaver. Når en bruker som er medlem av en gruppe sender inn en oppgave (altså opplastnigner), så vil dette bli oppført under denne menyen og tilgjengelig for gruppeleder. Gruppeleder vil da ha mulighet til å vurdere og kommentere på oppgaven. 
 • Innleverte tekstsvar. Samme funksjonalitet som med oppgaver. Innsendte tekstsvar er de tekstsvarene kursdeltaker leverer nå de tar tester. Når en bruker som er medlem av gruppelederens gruppe fullfører et tekstsvar-pørsmål i en quiz, er det oppført under denne menyen for gjennomgang, godkjenning og feedback (om nødvendig).
 • Gruppeadministrasjon. Under denne menyen vil en gruppeleder her ha mulighet til å: 
  • Vis brukere. Gruppeledere kan se informasjonsdetaljer for alle gruppedeltakere. Her kan også gruppeleder se detaljert rapport for hver spesifikke gruppedeltaker.
  • Eksporter data om din gruppe. En gruppeleder kan vise to ulike rapporter for den gruppen de administerer
   • Ved å klikke på ""eksporter fremgang" så kan du hente rapporter om dine gruppedeltakere sin progresjon i kurset. Hvilken leksjon de har kommet til eller om de er ferdig med kurset.
   • Ved å klikke på "eksporter resultater" så kan du se dine gruppedeltakere sine resultater på tester, når de tok de ulike testene og om de har fått godkjent. 
  • Sende mail. Gruppeledere har mulighet til å sende mail til sine gruppemedlemmer.