Med Simplylearn kan du lage tilpassede kursbevis. Disse sertifikatene kan tilordnes et kurs eller en test. Denne artikkelen vil lede deg gjennom prosessen for å opprette kursbevis.


Med hvert Simplylearn-abonnement får du tilgang til et standard Simplylearn-kursbevis.


Men du kan også opprette et kursbevis designet for å matche designet til nettstedet / bedriften din.


Hvordan lage et kursbevis


  1. Naviger først til SIMPLYLEARN > Kursbevis
  2. Klikk på "Legg til ny"


Du blir ledet til en ny skjerm der du kan begynne å opprette ditt kursbevis. Her er en oversikt over hva du bør redigere for å opprette ditt kursbevis. 


  1. Tittel: Kursbevisets tittel er kun til internt bruk. Lag en tittel som hjelper administratoren med å forstå hvilket sertifikat dette representerer.
  2. Fremhevet bilde. Å legge til et omtalt bilde er måten du bruker et design eller en stil på sertifikatet ditt. Du må bruke .jpg-bilder, ikke mer enn 1 MB i størrelse. Tenk på det kjente bildet som bakgrunn på sertifikatet. Nedenfor er et eksempel på det kjennetegnet bildet Simplylearn bruker for et standard kursbevis. Vi kan hjelpe deg med å lage et tilpasset sertifikat til en fast pris, kontakt oss her.
  3. Innhold. Innholdet vil for det meste bestå av dynamiske felt som blir generert for hver enkelt bruker som tildeles et kursbevis. Disse dynamiske feltene vil representere brukerens navn, kurstittel, dato for gjennomføring osv. Disse felttypene settes inn via "shortcodes"

De som brukes hyppigst er:

  • [usermeta field="first_name"] – Viser kursdeltaker sitt fornavn
  • [usermeta field="last_name"] – Viser kursdeltaker sitt etternavn
  • [courseinfo show="course_title"] – Viser kurstittel
  • courseinfo show="completed_on"] – Viser dato kurset ble produsert ferdig. 

Du kan lese om alle mulige "shortcodes" som er mulige i denne artikkelen.