Denne artikkelen er rettet mot gruppelederen og viser de mulighetene som brukere med gruppeleder-rettigher har. 


Se progresjonen til dine gruppedeltakere

Ved å bruke "grupperapportene" kan du følge med på progresjonen til dine kursdeltakere. Du kan se hvor langt i kurset gruppen din har kommet samlet sett, eller se hvor langt hvert individ i gruppen har kommet. Fra denne siden har du mulighet til å: 

Administrer dine grupper

Hvis du er gruppeleder for flere grupper, så kan du se fullstendig oversikt over dette via linken "gruppeadministrasjon". På denne linken vil du se alle gruppene du administrerer og ha mulighetene til å se gruppemedlemmene i enhver gruppe.