En administrator er brukerrollen som har alle mulighetene og kan utføre alle handlingene på en Simplylearn-plattform.


En bruker med administratorrollen kan også legge til og fjerne andre brukere med samme rolle. Når du tildeler administratorrollen til en bruker, er det viktig å huske at administratorer har muligheten til å slette innhold. Du bør derfor være forsiktig med å tildele brukerne denne rollen og i stedet vurdere "kursfasilitator" rollen, som i utgangspunktet er en nedstrippet administratorbruker som bare har tilgang til kursfunksjonalitetene av plattformen.


Hvordan legge til en administrator

For å legge til en ny administrator på kurset ditt, må du være logget inn som administrator.


  • Hold markøren over "Brukere", klikk på "Legg til ny bruker"
  • Fyll ut ønsket informasjon.
  • Velg "Administrator" som rolle.
  • Klikk på "Legg til ny bruker".
  • Brukeren er nå opprettet og den nye administratoren vil få en e-post der man kan angi sitt eget passord.