Denne artikkelen kommer til å gå igjennom hvordan du utvikler selve innholdet i et kurs. Dette omhandler ikke oppsettet av moduler, leksjoner og oppgaver, men hvordan du fremstiller det innholdet som du ønsker. For eksempel hvordan du legger inn PDF