Brukerroller

Kursfasilitatoren
Kursfasilitatoren er en bruker som bare har tilgang til funksjoner relatert til kurs på din Simplylearn plattform. Dette er ideelt når du trenger brukere so...
Thu, Aug 13, 2020 at 10:39 AM
Gruppelederen
Denne artikkelen er rettet mot gruppelederen og viser de mulighetene som brukere med gruppeleder-rettigher har.  Se progresjonen til dine gruppedeltaker...
Sat, Jun 27, 2020 at 12:29 AM
Administratoren
En administrator er brukerrollen som har alle mulighetene og kan utføre alle handlingene på en Simplylearn-plattform. En bruker med administratorrollen ...
Sat, Jun 27, 2020 at 12:26 AM
Kursinstruktøren
"Instruktøren" er en bruker som bare har tilgang til kursredigeringsverktøyene til Simplylearn-plattformen. Hensikten med denne brukeren er å l...
Sat, Jan 16, 2021 at 10:09 PM