Grupper

Hvordan kursdeltakere kan melde seg på en gruppe via en URL
Hvis du har mange deltakere som skal være med i en gruppe kan det være svært tidkrevende å manuelt legge alle kursdeltakerne inn i en gruppe.  Dett...
Tue, Mar 17, 2020 at 1:13 PM
Oversikt over Simplylearn grupper
Simplylearn grupper gir deg muligheten til å gruppere visse brukere sammen og tilordne en gruppeleder som kan spore fremdriften og ytelsen til enhver bruker...
Wed, Mar 11, 2020 at 2:23 PM
Gruppeadministrering (for gruppeledere)
Når en bruker har blitt utpekt som gruppeleder, får de tilgang til Simplylearn sine funksjoner for gruppeadministrasjon. Dette gir gruppelederen mulighete...
Sun, Mar 15, 2020 at 12:12 PM