Kommunikasjon med studenter

Hvordan gi tilbakemelding på tektsvar
Når en kursdeltaker svarer på et åpent spørsmål, altså at kursdeltaker skriver inn et fritt tekstsvar, så vil gruppeleder og administrator ha mulighet til å...
Thu, Mai 7, 2020 at 3:21 PM